Bộ báo trộm

(Bao gồm Bàn phím  LCD K32 + nguồn + còi + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
8 Vùng (16 vùng kép -- 2 khu vực ) , Mở rộng 32 vùng ,
15 bàn phím điều khiển , 32 mã số , 16 PGM
Tích hợp loại đầu dò thông thường , điều khiển khoá điện ,đèn . Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
4.478.671đ

(Bao gồm Bàn phím LCD K641+ nguồn + còi + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
8 Vùng (16 vùng kép - 8 khu vực ) . Mở rộng 192 vùng - 8 bàn phím điều khiển , 999 mã số , 250 PGM .
Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ 
Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
6.826.339đ

Bộ báo trộm MG5050 ( bàn phím K10H)
(Bao gồm Bàn phím LED K10H + Nguồn + còi  + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
5 Vùng (10 vùng kép - 2 khu vực ) . Mở rộng 32 vùng + 15 bàn phím , 32 mã số ,16 PGM + Tích hợp bộ nhận vô tuyến
, điều khiển khoá điện
Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
5.211.102đ

Bộ báo trộm MG5050 ( bàn phím K636)
(Bao gồm Bàn phím LED K636 + Nguồn + còi  + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
5 Vùng (10 vùng kép - 2 khu vực ) . Mở rộng 32 vùng + 15 bàn phím , 32 mã số ,16 PGM + Tích hợp bộ nhận vô tuyến
, điều khiển khoá điện
Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
4.992.827đ

Bộ báo trộm SP4000 (  với bàn phím K636)
(Bao gồm Bàn phím LED K636 + Nguồn +  còi  + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
4 Vùng ( 8 vùng kép - 1 khu vực ) . Mở rộng 32 vùng + 15 bàn phím , 32 mã số ,16 PGM
Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
3.115.660đ

Bộ báo trộm SP5500 ( với bàn phím K636)
(Bao gồm Bàn phím LED K636 + Nguồn +  còi  + tủ sắt sơn tĩnh điện trắng )
5 Vùng (10 vùng kép - 1 khu vực ) ,Mở rộng 32 vùng + 15 bàn phím , 32 mã số ,16 PGM
Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..)
3.683.176đ
Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)